Zapraszamy na szkolenie! Szkolenie jest przewidziane dla przedsiębiorców oraz pracowników małych i średnich firm,

 • którzy chcieliby się zapoznać z tematem zarządzania płynnością finansową. Podczas szkolenia zostaną przybliżone zagadnienia zarządzania kapitałem obrotowym, zarządzania należnościami, optymalizacji zapasów magazynowych, a także zarządzania środkami pieniężnymi

  [box type=”bio”]Temat szolenia: Zarządzanie płynnością finansową firmy

  Koszt: szkolenie bezpłatne

  Termin: 09.10.2014 o godzinie 18:00[/box]

  Strattek

  Program szkolenia
  1.
  Zdefiniowanie kapitału obrotowego
  2. Statyczne metody pomiaru płynności finansowej
  3. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy
  4. Cykl konwersji gotówki
  5. Prognozowanie należności, zapasów magazynowych oraz zobowiązań
  6. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym
  7. Monitoring należności
  8. Instrumenty polityki kredytowej firmy (terminy płatności, opusty i skonta, metody zabezpieczenia kredytu kupieckiego,