[box type=”bio”] Więcej informacij i rezerwacje tutaj[/box]

Karolina Szalewska Od kilku lat pracownik Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania, od 3 lat na stanowisku koordynatora Ośrodka Doradczo-Szkoleniowego dla przedsiębiorców działającego w poznańskim magistracie.

 • Doradca biznesowy, autorka publikacji nt. procedur związanych z zakładaniem i prowadzeniem własnej firmy. Jej największą zawodową pasją jest prowadzenie warsztatów i szkoleń dla osób myślących o rozpoczęciu lub rozwoju działalności gospodarczej oraz zajęć z przedsiębiorczości dla studentów i uczniów nie tylko poznańskich szkół i uczelni. Od lat współpracuje z wieloma poznańskimi instytucjami wsparcia biznesu,

 • promując przedsiębiorczość i przedsiębiorców,

 • m.in. podczas organizowanych corocznie przez Miasto Dni Przedsiębiorczości Poznań.

   
  [box type=”download”]
  English The meeting will be held in english

  Framework programme: “Step by step guide to starting your own business”
  -From idea to business
  -Characteristics and comparison of various forms of gainful activity
  -The main legal acts and records
  -Legal and organizational forms of running a business in Poland
  -Opening a business as a foreigner in Poland
  -Rules on how to register and conduct your business, depending on the type of company
  -The costs associated with starting a company and possible entrepreneurs’ relief
  -Entrepreneur’s basic rights and obligations
  -Support institutions for entrepreneurship
  -Sources of business financing

  [/box]

  PL

  Program ramowy szkolenia „Krok po kroku do własnej firmy”:
  -Od pomysłu do uruchomienia biznesu,
  -Charakterystyka i porównanie różnych form aktywności zarobkowej,
  -Najważniejsze akty prawne i rejestry,
  -Formy prawno-organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce,
  -Podejmowanie działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców,
  -Zasady rejestracji i prowadzenia własnego biznesu w zależności od typu firmy,
  -Koszty związane z założeniem własnej firmy oraz ulgi dla przedsiębiorców,
  -Podstawowe prawa i obowiązki przedsiębiorcy,
  -Instytucje wsparcia dla przedsiębiorczości,
  -Źródła finansowania działalności gospodarczej.